Leidingdetectie onder druk

Met behulp van de aanboortechniek is het mogelijk om in een in bedrijf zijnde leiding een zender te lanceren die met behulp van een fiberveer wordt voortbewogen. Hierdoor kunnen leidingen worden gedetecteerd waarvan onvoldoende maatgegevens beschikbaar zijn. Het betreft in de meeste gevallen diepliggende geboorde leidingen waarlangs damwanden of funderingen geheid dienen te worden voor het bouwen van kunstwerken.