Camera-inspectie onder druk

Met behulp van de "balgenlanceerlans" is het mogelijk om in een in bedrijf zijnde water of gasleiding een camera te lanceren. Met behulp van een fiberveer die via een drukdichte doorvoer loopt kan de camera voortbewogen worden. Het voordeel van deze techniek is dat de leiding niet uit bedrijf hoeft of in geval van gassen via een gesloten systeem geïnspecteerd kan worden.