Veiligheid

Van den Heuvel vindt dat passende arbeidsomstandigheden belangrijke voorwaarden zijn voor gezond en veilig werken. Onze medewerkers moeten hun werk kunnen verrichten zonder lichamelijke of geestelijke problemen op te lopen. Zowel Van de Heuvel als onze medewerkers zijn beide verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek. Van den Heuvel zorgt voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en van onze medewerkers wordt verwacht dat ze meewerken aan het op een veilige manier benutten van deze omstandigheden, zodat ze de werkzaamheden op veilige manier verrichten. Om het veiligheidsbewustzijn te borgen en te verhogen is Van den Heuvel gecertificeerd voor de Veiligheidsladder en VCA**.

Veiligheidsladder
De Veiligheidsladder is gebaseerd op de cultuurladder en is een evolutionaire ladder bestaande uit vijf niveaus. Het model veronderstelt dat de veiligheidscultuur in een onderneming in een bepaald stadium van volwassenheid verkeert. Het model onderkent vijf cultuurniveaus. Elk cultuurniveau geeft de ontwikkelingsfase aan waarin het bedrijf zich bevindt op het gebied van veiligheid.

Per niveau is gedefinieerd waar een bedrijf aan moet voldoen (de eis), welke criteria hierbij horen (de norm), hoe die criteria gewaardeerd worden (de scores) en waar onafhankelijke auditoren op letten (de auditorrichtlijn). Deze komen voort uit 6 invalshoeken of bedrijfsaspecten, onderverdeeld naar 18 bedrijfskarakteristieken, elk met een eigen weegfactor.

Die weging is door vertaald in het maximaal te behalen aantal punten per criterium. Er wordt gescoord per criterium op basis van het certificatieschema van de Veiligheidsladder. Op basis van de score per criterium wordt een score bepaald per bedrijfsaspect. Op basis van de totaalbeoordeling wordt het bedrijf gecertificeerd voor een bepaalde trede op de ladder. De plaats van een bedrijf op de Veiligheidsladder wordt bepaald door de hoogste trede waarop het bedrijf nog aan de eisen voldoet.

De Veiligheidsladder is een concrete uitwerking van het streven naar een helder en toegankelijk instrumentarium voor veiligheidsbewustzijn als kwaliteitsaspect bij het inkopen van werken, diensten en leveringen. Het uitgangspunt is dat inspanningen voor het naar een hogere trede brengen van het veiligheidsgedrag worden beloond.

VCA
VCA staat voor VGM Checklist Aannemers en is bedoeld om veiliger te werken en het aantal ongevallen te vermijden (VGM staat voor veiligheid, gezondheid en milieu). In feite is VCA veel meer dan een checklist.

Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Dit VGM-beheersysteem dient ingericht te zijn, zodat bepaalde criteria op gebied van veiligheid en gezondheid in kaart zijn gebracht en beheerst worden. VCA richt zich ook op de structuur waarmee deze zaken zijn vastgelegd. Dit gaat dus verder dan alleen veiligheid op de werkvloer.

In de VCA staan de zogenoemde ‘must vragen’ en ‘aanvullende vragen’. Middels het behalen van een aantal must vragen en aanvullende vragen kan men zich laten certificeren voor VCA**. Van den Heuvel is VCA** gecertificeerd. Met het behalen van het VCA**-certificaat hebben we onderstaande punten geborgd:
  • Beschikken over een actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E);
  • Keuring van middelen en materieel;
  • Operationele medewerkers hebben een VCA-basis diploma en operationele leidinggevenden hebben een VCA-VOL diploma;
  • Van den Heuvel heeft vastgelegd hoe om te gaan met ongevallen, werkplekinspecties, etc.