Kwaliteit

ISO 3834-2 & EN1090 en Verklaring Herwaarmerken
De NEN-EN-ISO 3834 is een kwaliteitsborgingsnorm gericht op laswerkzaamheden.
De ISO 3834-2 is de meest uitgebreide variant van de certificering.
Er zijn eisen gesteld aan alle facetten van het lasproces zoals:
• De lasmethodekwalificatie (LMK);
• Eisen voor de lassers;
• Inspecties en NDO (Niet Destructief Onderzoek);
• Aandacht voor uitbesteding;
• Personeel voor inspectie;
• Onderhoud en inspectie van lasmaterieel;
• Materiaal traceerbaarheid;
• Vastlegging en opvolging van afwijkingen;
• Laswerk, opslag en toepassing van las toevoegmaterialen;
• Omschrijving eventuele warmtebehandelingen.

Aanvullend zijn wij bevoegd middels de garantieverklaring van Herwaarmerken om materialen te hermerken, ook wel ‘herwaarmerken’ of ‘overstempelen’ genoemd. Dit houdt in dat Van den Heuvel bevoegd is om snijdelen, die uit gecertificeerd basismateriaal worden gesneden, te merken, zodat het snijdeel ook gecertificeerd is. Bij deze snijdelen wordt het CE-certificaat van het basismateriaal meegeleverd.

VCA** 6.0
VCA** staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers en is gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, op de VGM structuur (onder andere: VGM Beleid, VGM organisatie en verbetermanagement).